Stinkskabskontrol

Her på siden har vi beskrevet, hvordan en stinkskabskontrol efter DS 457 udføres. Alt sammen med det formål at sikre, at du og dine medarbejdere kan arbejde sikkert med stinkskabet.

Beskrivelsen indeholder følgende punkter:

 • Kontrolprocedure
 • Lufthastighed og flowretning
 • Alarmfunktioner
 • Acceptkriterier
 • Referencedokumenter

Kontrolprocedure

Førend kontrollen kan gennemføres korrekt, er der et par forudsætninger, der skal være opfyldt. Dette gælder:  

 • Stinkskabet er meldt i normal drift.
 • Ventilationen er færdigindreguleret, og der findes en indreguleringsrapport.
 • Loftet er intakt, og det skal være muligt at lukke alle døre og vinduer i rummet.
 • Der foretages sporgasmåling i stinkskabet med tilhørende lufthastighedsmåling.
 • Der kan laves billeddokumentation af stinkskabsopstillingen ved sporgasmålingen.

Lufthastigheder og flowretning

Ved kontrollen måles lufthastigheder med et retningsbestemt kalibreret anemometer. Målingen sker ved eksempelvis 50 cm og 25 cm arbejdsåbning, hvilket også refereres til som en høj og lav lugeåbning.

Herefter foretages følgende måling af lufthastigheden: 

 • Arbejdsåbningens mål og målepunkter.
 • Lufthastigheder (m/s) måles ud fra arbejdsåbningens målepunkter.
 • Den gennemsnitlige lufthastighed i stinkskabets arbejdsåbning beregnes.

Alarmfunktioner

Stinkskabets alarmfunktioner gennemgås og efterprøves, hvor det her noteres i testskemaet, om stinkskabet giver henholdsvis visuel og/eller akustisk alarm, når lugen er omkring 5 cm over kravene for maksimal arbejdsåbning. 

I forbindelse med dette kontrolleres det, at stinkskabets flowalarm ikke viser "lavt flow" ved maksimumsgrænsen. Flowalarmen kontrolleres og renses for at sikre, at alarmen udløses i tilfælde af et for lavt flow.

Acceptkriterier

Følgende krav skal være opfyldt for at stinkskabet sikkert kan anvendes: 

 1. Den gennemsnitlige lufthastighed i stinkskabets lugeåbning bør være 0,5 m/s.
 2. Ved måling af sporgas skal den beregnede sikkerhedsfaktor for stinkskabet min. være 10.

Hos PN Engineering Vest anbefaler vi generelt, at man arbejder med en sikkerhedsfaktor på 40 for at være mest muligt beskyttet.

Arbejdes der med kræftfremkaldende stoffer i stinkskabet skal sikkerhedsfaktoren som min. være 40, ifølge § 17. 

Referencedokumenter

 • DS 457, Norm for stinkskabe, 2. udgave, 1993 (DS 457 er udgået af listen over gældende standarder, men standarden er af sikkerhedsgrunde valgt som supplement til kravet om godkendelse iht. DS).
 • Principperne i standarden er valide efter dansk lovgivning.
 • Stinkskabe i laboratorier – en målemetode, Kjeld Christensen m.fl., Teknologisk Institut.

Vores referencer

zystm-logo-662x441@2x.png
Eluw.png
LV-logo.png
faelles@2x.png
Nn_logo_rgb_blue_large@2x.png
Netavent.png
waldner.jpg
Corp_Red_RGB-web1@2x.png
1200px-Leo_Pharma_logo@2x.png
labmodul-logo.jpg
bubble